Utility menu
Secondary navigation

Tags


Disclosure of Home Member State - Offentliggörande av hemmedlemsstat

26-02-2016 16:50

Download article resources:

Swedbank AB (publ) announces that Sweden is its home member state pursuant to the Swedish Securities Markets Act.

Swedbank AB (publ) is required to disclose this information pursuant to the Swedish Securities Markets Act (2007:528), the Swedish Financial Instruments Trading Act (1991:980) and/or the regulatory framework of Nasdaq Stockholm). This information was sent to be published on February 26 2016 at 16.50 CET.

---------------------------

Swedbank AB (publ) tillkännager enligt lagen om värdepappersmarknaden att Sverige är dess hemmedlemsstat.

Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2016, kl.16.50.